KËSHILLA NGA NJË AVOKAT

KËSHILLA NGA NJË AVOKAT Këshilla ligjore avokat mund të jetë me gojë ose me shkrim Konsultimi i avokatit përfshin ndihmë ligjore dhe konsulencë për çështjet ligjore të qytetarëve dhe personave juridik. Në jetën e përditshme kushte, një avokat është një avokat profesionist në zgjidhjen e problemeve të pasur implikime ligjore. Konsultimi i avokatit, koncepti është shumë i gjërë dhe mund të ndikojë në të gjitha aspektet e jetës Pra, avokati mund të ofrojnë këshilla juridike në të drejtën familjare, prona e ndarjes, ose të konsultohet me një avokat në procedurat e arbitrazhit. Këshilla ligjore Kapitalit ofron qytetarëve dhe personave juridik

KËSHILLA NGA NJË AVOKAT

KONSULTIMI ME NJË AVOKAT Ne mund të ju ndihmojë me këtë Këshilla ligjore do të ju lejojnë të merren me shumë vështirësi ligjore dhe pyetjet që lindin në procesin e menaxhimit të biznesit dhe në jetën e përditshme në Përgjithësi. Këshilla ligjore me gojë, me shkrim apo bisedë telefonike midis klientit dhe avokatit të të ofrojë ndihmë profesionale juridike për çështje të ndryshme të së drejtës. Në procesin e ligjore të konsultimit, klientit dhe avokatit të vendosë nëse ata janë duke bashkëpunuar për të mëtejshme ose të ndaluar në ndihmë në formën e rekomandimeve. Ne të konsultohet në person dhe