KËSHILLA LIGJORE PËR DIVORC

KËSHILLA LIGJORE PËR DIVORC Sipas shpërbërjen e martesës (shkurorëzimit) të kuptohet se do të thotë ndërprerja e ligjor të marrëdhënies ndërmjet bashkëshortëve për të ardhmen, ligjërisht. Termat»shkurorëzimit»dhe»shkurorëzimi»janë përdorur në praktikën e ligjit, si sinonime Për fat të keq, divorci është e rrallë të jetë e mundur për të kryer me mjete paqësore. Në këtë rast ne kemi për të apeluar në gjykata Para se të shkojë në gjykatë, është për të siguruar që një divorci nën procedura e thjeshtësuar e pamundur. Një divorc bërë përmes gjykatave në rastet e mëposhtme: nëse njëri prej bashkëshortëve për shkurorëzim nuk pajtohen; nëse ju