I lirë Jurist — avokat Ligjet

Mbrojtjen e të drejtave ligjore janë në dispozicion për të gjithë në Shtetet e Bashkuara të amerikës, megjithatë, ajo është shpesh shpenzimet e përfaqësimit ligjor që i mban njerëzit nga zbatimi i atyre të drejtë. Në dritën e kësaj, nuk mund të jetë një ndihmë për ata që janë duke kërkuar ndihmë juridike, por nuk mund të përballojë për të paguar për atë. Ndërsa disponueshmërinë dhe llojet e lirë avokatëve të ndryshojnë në masë të madhe, të konsiderojnë në vijim në kërkimin tuaj: — në Qoftë se ju jeni përballur me akuza penale, ju jeni zakonisht të drejtë për një