I CILI ËSHTË NJË AVOKAT

CILI ËSHTË AVOKAT Për të konfirmuar këtë të dhënave të agjencive zyrtare Kështu, kreu i Ministrisë, duke përmbledhur rezultatet e punës për vitin, njoftoi se Banka e lira të punës Departamenti i tij më pak të njohura ekspertët — juristë dhe ekonomistë. Në shkollat e ligjit besojnë se overproduction e avokatëve — një problem i ekzagjeruar. Një gjë që të diplomuarit shumë juristë, dhe krejt tjetër — çfarë lloj arsimimi që kanë marrë. Në vendet e zhvilluara, për shembull, e të gjithë të diplomuarit — avokatët. Pavarësisht debateve që shkojnë nëpër këtë profesion, për shumë vite, nxënësit çdo vit të