Fractional pronësisë së apartamentit: regjistrimi dhe mostra marrëveshje

Mjaft formë e zakonshme e qëndrimit në Rusi ka të bëhet një e përbashkët e pronës. Apartamente që janë të zbukuruar në këtë mënyrë, ajo ndonjëherë është shumë problematike për të shitur. Por kjo nuk do të frikësuar qytetarët. Ata janë ende duke u përpjekur për të zyrtarizuar pronës, nëse nuk private, atëherë në pronësi të përbashkët. Por si për të bërë atë. Çfarë tiparet e këtij procesi duhet të merren parasysh. Në Rusi, ka disa lloje të pronës. Nuk është private, të përbashkëta dhe të përbashkët. Para fillimit të përpunimit të dokumenteve, është e nevojshme të kuptojmë qartë dallimet