Fillimin e zbatimit të procedurës

Në praktikën gjyqësore, ekziston një gjë e tillë si fillimin e zbatimit të procedurave. Natyrisht, zbatimi i kësaj procedure, kërkon edhe ekzistencën e veçanta arsye, një listë e cila është e dhënë në normat e aktuale të legjislacionit. Në mesin baza të tilla janë: shumë Të njëjtë të zbatimit të procedurave zonën e procesit të përcaktohet nga një kuadri të veçantë. Kjo është, për zbatimin e saj, ajo është e nevojshme jo vetëm që të ketë dokumentet e vërteton përshtatshmërinë e rastit, por edhe afatet specifike në çdo fazë të procedimit. Përveç kësaj, zbatimi i zbatimit të procedurave të realizohet