Çfarë është person juridik. përkufizimi dhe kuptimi — Biznes Fjalor

që është i ndarë dhe dallon nga një person, por që është në gjendje të funksionojë në kapacitetet e kufizuara për të hyrë në kontrata, të paguajë faturat, dhe për të të mbahen përgjegjës për veprimet e saj. Një biznes mund të jetë konfiguruar në mënyra të ndryshme, duke filluar nga një e vetme-proprietorship në një ortakëri të përgjithshme, një LLC të një korporatë. Korporatat janë shumë të ndryshme nga format tjera të afarizmit, në kuptimin që ajo është një organizatë e pavarur juridike. Si keni ndërmend për të filluar biznesin tuaj, një nga vendimet e para që ju duhet