Çfarë do të Thotë për të Punuar ‘rreth Orës’

Fraza ‘punë rreth orës’ është një idiomën, e cila është një frazë me një figurative kuptim. Kjo veçanti idiomën do të thotë të punojë gjithë ditën dhe gjithë natën, apo shtatë ditë në javë, orë në ditë. Asnjë person nuk është në të vërtetë në gjendje të punojnë, të tilla orë, por frazë që shpesh përdoret kur një person punon shumë më tepër se mesatarja. Në një rast të tillë, ai mund të ndjehen si në qoftë se ai punon gjatë gjithë kohës, sepse ai ka shumë pak kohë për të pushuar dhe për shoqërim. Disa njerëz mund të them