AVOKATI-I-REKORD

NJË AVOKAT NË NJË RAST PENAL Penale të mbrojtjes, avokati do të sigurojnë Ju nga burgu Dhe, për askënd nuk është një sekret që, për fat të keq, shumica e të pandehurve në rastet penale ose, si ata janë quajtur në popull-«penale avokatët mbrojtës», duke punuar drejtpërdrejt me të kërkuesit dhe të fshehtë të ndihmuar të tyre bëjnë punë të pista sa më shpejt të jetë e mundur. Sigurisht, për të tillë një aktiviste e të drejtave të njeriut, për të ndihmuar në hartimin e kontratave është më e lehtë se për të provuar pafajësinë e klientit të tij. Jo,