AVOKATËT JANË

AVOKATËT Çmimet për shërbimet e një avokati të varet nga shumë faktorë: kompleksitetit të çështjes, gjykata në të cilën do të trajtohen, etj Dhe i llojllojshëm seksion në sasinë dhe cilësinë e pasuror martesor mund të kushtojë ndryshe. Prandaj, duke pasur parasysh përafërt e çmimit për shërbimet e një avokati vetëm mund të lundruar përfundimtar shumën unë do të Ju quaj vetëm, pasi duke folur me Ju dhe gjetjen e tërë situatën në Përgjithësi, si për çdo rast është gjithmonë unik, dhe konsideratën e tij varet, përsëri, në shumë faktorë. Në raste të rralla, të veçanta normat janë të mundshme