Ankesat në të Arbitrazhit

Shumica e arbitrazhit vendimet mund të apelohen Megjithatë, ankesat e arbitrazhit vendimet e bëjnë të ndodhë Është e rëndësishme të theksohet, megjithatë, se një gjykatë rishikimin e arbitrazhit vendimi nuk mund të shikoni edhe për faktet e rastit ose bazueshmërinë e vendimit, por, gjykuar nëse arbitrit ishte i drejtë, dhe vendimi përfundimtar ishte i vlefshëm — një standard të lartë e respekt për të arbitrit. Në fakt, duke marrë një gjykatës që të ndryshojë vendimin e arbitrit është jashtëzakonisht i rrallë, si ajo kërkon që tregon se vendimi ishte aq i padrejtë sa të jenë qartësisht të paarsyeshme. Gatishmëria e