Të gjithë Avokatët në botë! Ligjore kafe me avokatët online.


SHTETIT AVOKAT FALAS


SHTETI AVOKAT FALAS Nevojë për ndihmë ligjore të kualifikuar lind pavarësisht nga të ardhurat. A priori, një ndihmë e tillë duhet të zbatohet për avokatët Një shtrenjtë avokat nuk është gjithmonë një avokat të mirë, por një avokat të mirë gjithmonë e vlerësojmë tyre, koha është e çmuar

Dhe kjo rezulton se edhe pse, de jure, të gjithë të barabartë para ligjit, de facto, ai që ka një të ngurta materiale bazë, fytyra e Themis e njëjtë.

Mundësi të tjera për të shkurtojë pak, dhe me kusht që ata janë të ligj. Ka raste kur përfaqësim ligjor duhet të ofrohet pa pagesë Ku është garantuar se pa përfaqësim ligjor do të jetë jo më e keqe se të paguaj. Kushtetuta garanton të gjithëve të drejtën për ndihmë ligjore të kualifikuar, dhe në raste të caktuara, ligji për të lira. Zbatimin e këtyre të drejtave qëndron pikërisht në të drejtën komunitare.