SHTETËROR TË NDIHMËS JURIDIKESHTETËROR PËR NDIHMË JURIDIKE

Klinika ligjore vepron në mënyrë që të krijohen kushtet për realizimin e kushtetutë të drejtat e qytetarëve për të marrë falas kualifikuar të ndihmës juridike të dhënë falas në rastet e përcaktuara nga ligji, ligjet tjera dhe ligjet e rajoneve, gjithashtu edhe në përputhje me Kartën

Për të gjetur informacion në lidhje me klinikave ligjore dhe ndihmë juridike falas.

Në ofrimin e ndihmës ligjore falas për të klinikave ligjore përfshin personat që studiojnë në profesionin ligjor në institucionet arsimore të lartë të arsimimit profesional, nën kontrollin e personave të pasur më të lartë juridik të arsimit, përgjegjës për trajnimin e këtyre individëve dhe aktivitetet e klinikave ligjore e institucionit të arsimit të lartë të arsimimit profesional

Aktivitetet e tyre në jo-shtetërore të sistemit të ofrimit ndihmë juridike falas është përcaktuar nga autoriteti Ekzekutiv përgjegjës për hartimin e politikave shtetërore dhe rregullimin ligjor në sferën e arsimit (Urdhrin»Për miratimin e Rendit të krijimit dhe nga institucionet arsimore më të larta profesionale të arsimit të klinikave ligjore dhe aktivitetet e tyre në jo-shtetërore të sistemit të ofrimit ndihmë juridike falas»)