SHOQËRI të KONSUMIT përkufizim në Cambridge English Dictionary

(Përkufizimi i"shoqërisë konsumatore"nga Cambridge Avancuar së Nxënësit Fjalor Dhe Enciklopedi Cambridge University Press) (Përkufizimi i"shoqërisë konsumatore"nga Cambridge Biznesit Fjalor shqip Cambridge University Press) bujqësinë Organike ishte një mënyrë e mbrojtjes së mjedisit lokalpor edhe të lirimit të qenieve njerëzore nga"rat garë"moderne shoqëri të konsumit Çdo mendime në shembujt nuk përfaqësojnë mendimin e Cambridge Fjalor redaktorët apo e Cambridge University Press. ose licensuesit e saj Ata janë me të vërtetë të çuditshme revolucionarët në rrugët tona sot i parë i të cilit motivimi është për të vjedhur produkte të një kapitaliste Ajo do të jetë interesante. për të parë se çfarë ka ndryshuar dhe çfarë mbetet e pandryshuar në lidhje me funksionimin e degëve të familjes familjen e sotme të pasura Megjithatë. autori nuk e tij më të mirë për të shmangur një grand narrative të modernizimit. sidomos një që pikëpamjet shekullin e tetëmbëdhjetë si qendrore -"rritja e Një brezi të arkitektë të ndajnë këtë zymtë përfundim distancuar veten nga çdo sociale pretension dhe përqafuar arkitektonike autonomi si një mjet për të rezistuar.