SHOK KONSULENT NË INTERNETSHOK KONSULENT NË INTERNET

Përfitimet e këshilla ligjore online dhe në telefon të Gjithë e propozuar, qytetarët, shërbime dhe mbështetje të kryhet vetëm nga të kualifikuar avokatëve dhe të pandehurve. Puna e specialistëve nënkupton rreptë anonimitetit dhe konfidencialitetit të rrethanave të rastit. Kthehet çdo konsumatori nuk ka nevojë të shqetësoheni për përhapjen e mëtejshme të bisedës, pa pëlqimin e tij.