SHOK KONSULENT NË INTERNETSHOK KONSULENT NË INTERNET

Në ndonjë situatë tjetër, ju do të kërkohet për të kontaktuar një avokat, praktikuar në pyetjet tuaja, ju do të kontaktoheni menjëherë

Gjithashtu ndodh edhe në rastin që një specialist duhet sqaruar nga pikëpamja e legjislacionit.

Përfitimet e këshilla ligjore online dhe në telefon të Gjithë e propozuar, qytetarët, shërbime dhe mbështetje të kryhet vetëm nga të kualifikuar avokatëve dhe të pandehurve.

Puna e specialistëve nënkupton rreptë anonimitetit dhe konfidencialitetit të rrethanave të rastit

Kthehet çdo konsumatori nuk ka nevojë të shqetësoheni për përhapjen e mëtejshme të bisedës, pa pëlqimin e tij