Shkarkimin: të drejtat tuajaE detyrueshme e pensionimit nuk është e lejuar përveç nëse punëdhënësi juaj mund objektivisht e justifikuar atë, por ju mund të kundërshtoni atë në një punësim të tribunalit

Punëdhënësi juaj është shkelje e kontratës mund të jetë një incidenti serioz apo një serie të incidenteve që janë serioze kur merren së bashku

Nëse ju nuk keni një rast për konstruktiv shkarkimin, ju duhet të lënë punën tuaj menjëherë — punëdhënësi juaj mund të thuhet se, duke ndenjur, keni pranuar të kryejë ose trajtim