Se si të Bëjnë një Kontratës: Hapa



Nëse ju jeni duke krijuar një kontratë për mallrat apo shërbimet, është e rëndësishme që ju të mbrojtur veten nga të siguruar se kontrata është e ligjshme dhe e zbatueshme. Duke e ditur elementet e nevojshme për të krijuar dhe ekzekutuar një kontratë mund të ju ndihmojë të krijojë një të duhur ligjore e kontratës. Mënyra më e mirë për të bërë një kontratë është për të vënë tuaj marrëveshje me shkrim, e cila e bën më të lehtë për të zbatuar.

Ju gjithashtu duhet detaje specifike të mallrave ose shërbimeve duke u shkëmbyer, të tilla si varkë tuaj, dhe sa do të kushtojë. Shtoni datat për të treguar kur një veprim i caktuar që duhet të ndodhë dhe përfshijnë fraza ‘në ose para»nëse ju keni një afat kohor. Më në fund, të jetë i sigurt për të përfshirë një klauzolë të shkëputjes në mënyrë që palët të mund të ligjërisht fund të kontratës, si dhe një hapësirë për palët që të nënshkruajnë marrëveshjen