Qyteti gjykatësQyteti gjykata ose gjykata komunale është gjykatë me juridiksion të kufizuar në një qytet apo komunë tjetër

Dhe mbi të caktuara në rastet civile

Shembujt përfshijnë Moskë Qytetit Gjykatë në Rusi, Gjykata Komunale e Çikago dhe Nju Jork Gjykatës Civile në Shtetet e Bashkuara