Procedura për Regjistrimin e PronësHeredia i ndihmon për të Ndërtuar Vetë me Qira Blej Shes Riparim të Ruajtur shtëpinë tuaj ëndërr, duke ofruar të gjitha këshilla dhe truket në mënyrën më të lehtë të gjuhëve. Ajo ofron zgjidhje për të gjitha problemet që kanë të bëjnë me shtëpitë e të drejtë nga koncepti për përfundimin. Në Indi regjistrimin e pronës së paluajtshme është i detyrueshëm sipas nenit të Indiane e Regjistrimit të Aktit. Regjistrimi i pronës është bërë në qarkun nën gjendjes civile, zyra e qarkut ku prona është e vendosur. Regjistrimi i pronës është bërë i gjendjes civile, Zyra e nga Nën-Sekretari. Të gjitha transferet e pronës së paluajtshme, pa regjistrim janë të pavlefshëm dhe nul në sy të së drejtës. Blerësi ka për të verifikuar titullin e pronësisë, para regjistrimit. Dokumentacionin e pronës ndryshon në varësi të faktit nëse prona është duke u transferuar nga zhvilluesi i saj ose shitësi. Procesi i verifikimit titullin e merr të lehtë në rastin e një të mesme të shitjes, për shkak se i pari pronar i pronës, që me siguri e kanë të gjitha dokumentet për regjistrimin e pronës. Shitja vepër mund të paraqitet me ndihmën e avokatit të avokatit në fjalë nën zyra e gjendjes civile ku prona është e vendosur. Prona shitje vepër në përgjithësi është e përgatitur nga avokati i autorizuar, përfaqësues noteriale në emër të pronësisë blerësit. Emri i blerësit dhe shitësit, përshkrimin e pronës së bashku me koston e tij, mënyra e pagesës duhet të jetë përmendur në Shitje Vepër. Vula detyrë do të jetë pagohet nga shteti qeveri për transaksion me vlerë. Rregulla për caktimin e vulës detyrë normat e vulën për detyrë të ndryshojnë nga Shteti në Shtet. Shitja veprat e tjetërsimit dokumentet janë në përgjithësi të shtypet ose të shtypura në vulën e dokumentet e përshtatshme vlerë, ose si alternativë të shtypur në librin kontabël letër dhe më pas do të prezantohen për affixing pullave pas pagesës. Tarifa e regjistrimit duhet të paguhet paraprakisht pak ditë më parë, para se të shkojnë për regjistrim. Marrja e njëjta gjë është për të treguar për Nën-Zyra e gjendjes civile para aktual data e regjistrimit. Pas gjetjes takim, regjistrimi duhet të jetë bërë në Nën-zyra e gjendjes civile, ose ndonjëherë shitjen veprat janë direkt të paraqitur në Nën gjendjes civile për regjistrim. Procesi i regjistrimit do të jetë i përfunduar sipas regjistrimit të aktit, pas verifikimit të Shitjes me Vepër. Pasi regjistrimi është përfunduar vulosur regjistruar dokument mund të mblidhen duke nënshkruar në regjistrin e dërgimit në person ose duke i dhënë autoritet letër që dikush të të mbledhur në emër të blerësit. Një kopje e vulosur regjistruar dokumenti mbahen nga nën-gjendjes civile dhe dokumentet origjinale do të kthehen tek blerësi. Tani një ditë e dokumenteve të regjistrohen dhe të ruhen në format dixhital. Biometrike të të dy shitësi dhe blerësi janë bërë edhe dhe të ruhen në format dixhital. Pas procesit të regjistrimit është i plotë, blerësi blerësi ka për të aplikuar për të të ardhurave vendore, si dhe autoriteti komunal për transferimin e titullit të pronës në emrin e saj.

Në Indi, tani një ditë me procesin e regjistrimit të pronave është kompjuterizuar. Sipas të kompjuterizuar të Tokës dhe Pronën e sistemit të Regjistrimit, regjistrimi bëhet e lehtë. Ajo i jep transparencë në procedurën dhe eliminon rolin e mes njerëzve. Formularin e aplikimit mund të shkarkohen në internet ose të marra nga autoriteti përkatës të zyrës. Pasi për shkak të verifikimit të dhënat e Vepra, procesi i regjistrimit është i përfunduar. Sa herë që një prona blerësi blen një tokë apo ndonjë të paluajtshme, të ndërtuara e pronës, ai ka nevojë për të regjistruar të njëjtën gjë me fjalë të autoritetit. Regjistrimi i pronës është të konsiderohet si e plotë dhe përfundimtar të marrëveshjes të nënshkruar në mes të dy partive dhe një herë ajo është paraqitur në lokal zyra e gjendjes civile dhe regjistrimit është e përfunduar, atëherë atëherë blerësi ligjërisht të bëhet pronar i pronës. WPC bordit është një zhvillim materialet e ndërtimit të objektit dhe është moderne dhe afatgjatë për shkak të forcën e saj të ndryshme dhe me shkëlqim planet. Lexo Më shumë të motit të Ftohtë concreting kusht ekziston, kur temperatura e ajrit ka përkasin, ndryshe pritet të bjerë nën °F (°C) gjatë mbrojtjes periudhe. Lexo Më shumë Mbajtur shtëpinë tuaj embrion të lirë ka rëndësinë më të lartë për shëndetin dhe mirëqenien. Ne të gjithë e dimë se mikrobet janë kudo në tuaj plehra, kuzhinë mbytet, perde, beddings, pjatalarëse, etj. Lexoni Më Bashkëkohore të Arkitekturës është i pranishëm-ditore stil arkitektonik. Një dizajn bashkëkohor është shumë e i ndikuar nga dizajn modern. Dizajn bashkëkohor është një tendencë në rritje brenda industrinë e ndërtimit.

Lexo Më Shumë