Të gjithë Avokatët në botë! Ligjore kafe me avokatët online.


përgjegjësinë disiplinuese - Përkthim në rusisht - shembuj anglisht Kundërt Kontekst


dhe në kryerjen e procedurave disiplinore

e një gjyqtaripërcaktimin e një disiplinore veprës dhe të masave disiplinore.

që hyri në fuqi më tetor të vitit

dhe krijimin e organeve për zbatimin e procedurës disiplinore e zyrtarë të Ministrisë së punëve të Brendshme dhe e burgut të administratës.

me detyra të veçanta.