Përfaqësimin në gjykatë dhe procedurat e arbitrazhit — Ecovis Letoni LigjitProcedura ligjore për zgjidhjen e një mosmarrëveshje, marrjen e të drejtave të caktuara ose, në të kundërtën, ndalimi për të përdorur të drejtat e caktuara janë mjaft shpesh një vendim i rëndësishëm për të mbrojtur një të dhënë të drejta