PENALE AVOKATPENALE AVOKAT

Ajo fillon me para-prodhimit

Për fat të keq, në rastet penale, në disa raste, ka pasur një shkelje e të drejtave të njeriut. Prandaj, më efektive metoda për të siguruar të drejtën për mbrojtje të dyshuar, i akuzuar ose i pandehuri është i përfshirë në çështje penale e kualifikuar prokurorit.

Një avokat me përvojë do të jetë e vërtetë ndihmë, si pasojë e stresit psikologjik të shkaktuar nga arrestimi dhe arraignment, dhe gjithashtu për shkak të paaftësisë ligjore të këtyre individëve nuk janë në gjendje për të mbrojtur tyre procedurale, veçanërisht nëse ju jeni në paraburgim.

Ligji ynë zyra në rastet penale është një grup i avokatëve kanë Bashkuara brenda të njëjtit sferën profesionale, e drejta penale, e cila është një strukturë nën-ndarja e kapitalit të Bashkuara Kolegjiumit të avokatëve. Një nga avantazhet kryesore të Byrosë, duke punuar në çështjet penale, është një ekip me përvojë të profesionistëve, duke punuar në një profil të veçantë me shpërblimet e ligjor të komunitetit. Një një mbrojtës i mirë që përputhet me profilin e rastit (të veçanta neni), do t’i ofrojë të pandehurit më efektive të mbrojtjes