Patentë InformacionJu do të duhet një federale në përputhje kartës të tilla si një pasaportë, ushtarake, ID, apo REALE ID për bordin e një familje të fluturimit ose të përdorur disa federale objektet fillim tetor të vitit.

Një fushë të vizitoni zyrën është e nevojshme për të aplikuar për një të VËRTETË IDENTITETI. Departamenti i Automjeteve Motorike (DMV) faqe e internetit përdor Google Translate për të siguruar përkthimi automatik i saj, web pages.

Këtë përkthim aplikim mjet i është dhënë për qëllime të informimit dhe komoditet të vetëm

Google Translate është një lirë shërbimeve të palës së tretë, që nuk është i kontrolluar nga DMV. E DMV është në gjendje për të garantuar saktësinë e ndonjë përkthimi të ofruara nga Google Translate dhe për këtë arsye nuk përgjegjës për ndonjë informacionit të pasaktë ose ndryshime në formatimin e faqeve që rezulton nga përdorimi i përkthimit aplikim mjet. Faqet e internetit aktualisht në anglisht në DMV e internetit janë zyrtare dhe të saktë burim për programin e informacionit dhe shërbimet e DMV ofron. Çdo mospërputhje apo dallimet e krijuara në përkthim nuk janë detyruese dhe nuk kanë asnjë efekt juridik për përputhshmërinë ose qëllime të implementimit. Nëse ndonjë pyetje të lindin lidhur me të dhënat e përmbajtura në të përkthyer faqen e internetit, ju lutem referojuni në versionin anglisht