Të gjithë Avokatët në botë! Ligjore kafe me avokatët online.


PASURIVE TË PATUNDSHME KËSHILLA


Apo ju dëshironi për privatizimin e banesës

REAL ESTATE KËSHILLA Ju duhet të merrni një transaksion të pasurive të patundshme (dhuratë, shitjes, pengut, barazi, të drejtë pjesëmarrje në ndërtim). Apo ju keni ndonjë mosmarrëveshje në këtë fushë të ligjit (p sh, mosmarrëveshjet me ndërtuesit, fqinjët nga Gjiri dhe të tjera të banimit mosmarrëveshjeve)Pastaj e kuptoni se çfarë dhe si tonë këshillim ligjor falas në pasuri të patundshme çështje mund të ju ndihmojë me këto pyetje të vështira. Arsyet për të kërkuar këshilla ligjore për të pasurive të patundshme Të sigurisë në transaksion Ju kishte për të dëgjuar historive të trishtuar për mënyrën se si disa kohë pas blerjes së banesave, deklaroi trashëgimtarë ose të afërmit e shitësit i cili nuk dinte asgjë për këtë dhe mori pjesën e tyre të pronësisë. Madje edhe kur ju shikoni ligjore"pastërtinë"e pasurive të paluajtshme nga Banka (për shembull, hipotekë), nuk ka asnjë garanci për sigurinë e transaksionit, sepse Banka kujdeset vetëm për interesat e tyre. Për të mbrojtur veten nga të mundshme situatat e pakëndëshme e pronës së fituar të merrni këshilla ligjore për të pasurive të patundshme nga avokati i shërbimit. Të bien dakord për mbështetjen e plotë të transaksionit me përgatitjen dhe regjistrimin e dokumenteve të nevojshme, të kontrolluar historinë e banesës apo shtëpisë, etj. Ndihmë në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, të pasurive të patundshme Në qoftë se ju jeni përballur me një konflikt situata në respektimin e pronës (për shembull, me pronarëve të tjerë, trashëgimtarë, qiramarrës, etj.), ju mund të merrni këshillim falas në pasuri të patundshme dhe ndihmë profesionale tonë avokat i cili do të shqyrtojë pyetjen tuaj dhe do të ju tregojnë se si të sillet, se çfarë duhet bërë për të zgjidhur mosmarrëveshje. Ndihma në marrjen e kompensimit monetar të lidhur me Gjirin apartamente Gjirin e banimit kjo është shpesh rasti në ndërtesa banimi, të cilat mund të ndodhin si faji i fqinjëve dhe shërbimet komunale (për shembull, për shkak të një mosfunksionim të çatisë). Të konsultohet për çështjet e dëmshpërblimit, të kërkoni këshillim ligjor të pasurive të patundshme avokatët e shërbimit tonë. Ekspertët do të ju tregojnë ku të shkoni, çfarë të dokumenteve të mblidhen për të të provuar faktin e Gjirit dhe shumën e dëmit. Zgjidhje për problemet në barazinë e pjesëmarrjes në ndërtimin dhe mosmarrëveshjeve me zhvilluesit Përvetësimin e reja (ende të papërfunduar apartamente) nuk mund të jetë më pak i rrezikshëm se të lëvizin të blejnë shtëpi të dyta. Nëse ju jeni duke shkuar për të hyrë në një kontratë me zhvillues, ndërtimi co-op, avokati do të kontrollojë kontratës për përputhje me interesat tuaja. Nëse një çështje e diskutueshme ka lindur pas përfundimit të kontratës specialist do të kryej një analizë juridike të situatës, të japë rekomandime për zgjidhjen e konfliktit. Ndihmë në mbledhjen e dhe përgatitjen e dokumenteve për regjistrim të hipotekës, privatizimi Nëse ju vendosni për të aplikuar për një peng, të privatizuar strehim publik, do të përballet me nevojën për të mbledhur një numër të madh të dokumenteve. Për të Orientuar ju, çfarë dokumentacioni ju do të duhet të kërkoni këshillim ligjor të pasurive të patundshme të lirë në telefon. Specialisti do të përgjigjem pyetjeve tuaja dhe t'ju japë rekomandimet e nevojshme. Për ju si një të tashme ose të pronarit të ardhshëm, këshillim ligjor falas në pasuri të patundshme çështje një shans për të para paralajmërojnë veten nga rreziqet e mundshme në të ardhmen. Kurseni kohë në mbledhjen dhe dokumentet Të zgjidhur kontestin me më të volitshme për rezultatin. Bëni një kërkesë për të marrë një konsultim falas për të pasurive të patundshme dhe për të marrë ekspert këshilla ligjore pas disa minutash absolutisht falas.