ONLINE KONSULTUAR ME NJË AVOKATONLINE KONSULTUAR ME NJË AVOKAT

Çfarë në të vërtetë unë dua të pyes avokati?

Në qoftë se unë mund shkurtimisht dhe në mënyrë të qartë përshkruajnë problemin tv?

Çfarë lloj përgjigje të pres?

Në qoftë se unë të kërkuar për të dëgjuar konfirmim që është e qartë se unë e di? Ndoshta unë vetëm dua të konfirmoj pafajsinë time?

Jam gati të pranojnë mendimin e një avokati që nuk përkojnë me » mendimi im personal?

Çfarë jam unë do të bëjë kur avokati nuk përputhet me konceptin tim e problemit?

Nga klienti, drejtuar «avokat online», në masë të madhe varet nga përfitimet që do të marrë nga konsultimi.