ONLINE AVOKAT KONSULENT PËR TË LIRAONLINE AVOKAT KONSULENT PËR TË LIRA, PA REGJISTRIM

Metoda tradicionale të marrjes së ndihmës nga ekspertët në raste të tilla është këshilla ligjore. Një avokat, si askujt tjetër, e kupton legjislacionit, veçantitë e veta dhe zhvillimet aktuale. Përveç kësaj, avokati është në gjendje të shpjegojë të zakonshëm person kuptimin e këtij apo atij neni të ligjit, zbatimin e tij dhe pasojat. Zhvillimi i teknologjisë së informacionit i ka dhënë të rritet në një shumëllojshmëri të ndihmës juridike, të lirë, duke përfshirë këshilla ligjore online përmes telefonit. Në faqen e internetit për të gjithë të mund të marrin të plotë këshilla ligjore. Për ta bërë këtë, thjesht telefononi specifikuar numrin e telefonit. Avantazhet e kësaj metode të këshillimit është e qartë: Disponueshmëria. Në çdo kohë të ditës ose të natës, çdo ditë të javës ekspertët janë të gatshëm të përgjigjen në të gjitha pyetjet. Për këshilla nuk kanë nevojë për të vizituar zyrat e firmave të ligjit, të humbur kohë për të pritur. Të lëvizshmërisë. Më shpesh, personi duhet të menjëhershëm këshilla për çështjet ligjore. Në një situatë të tillë, tradicionale këshilla është e pamundur, sepse kjo do të nënkuptonte humbjen e kohës.

Online konsultim në telefon, nuk e kanë këtë pengesë, pasi ajo është në dispozicion jo vetëm në çdo kohë, por kudo. Kjo është e mjaftueshme për të marrë në Internet me ndonjë pajisje që mbështet këtë funksion. Cilësi të lartë të konsultimeve. Kualifikimet tona avokatët mundëson atyre që të përgjigjen me nguti për shumicën e pyetjeve. Në rastet kur ka të bëjë me situatat e lartë kompleksiteti, specialisti mund të ketë nevojë për kohë shtesë për t’u ambientuar me nuanca të rastit dhe nenet relevante të legjislacionit. Mungesa e regjistrimit në faqen e internetit. Nëse për ndonjë arsye personi nuk dëshiron të prezantoj veten emri i vërtetë, ai mund të zgjedhin që të komunikojnë për të ndonjë emri apo pseudonimi. Emri i vërtetë dhe mbiemri mund të jetë e nevojshme në përgatitjen e deklaratave zyrtare, kërkesat dhe kështu me radhë.

Pa pagesë këshilla ligjore online me telefon në faqen e internetit të mbuluar të gjitha fushat e ligjit. Përveç të drejtpërdrejtë të përgjigjet në pyetjet e avokatëve do të këshillojnë saktë kursin e veprimit në një situatë të caktuar. Ekspertët do t’u përgjigjen pyetjeve në fusha të tilla të së drejtës si: ligji për Familjen. Diskuton ndonjë pyetje të konkluzionit dhe shpërbërjen e martesës, ndarja e pronës, hartimin e martesës kontratave, parashtresat dhe kështu me radhë. Ligjit tatimor. Avokati do të përgjigjen për çdo pyetje që lidhen me tatimet, pagesën e taksave dhe tatimeve me përfitimet tatimore. Nëse është e nevojshme, ai do të ndihmojë për të bërë dokumentet e nevojshme (p. sh. Deklarata tatimore).

Ligji i punës

Specialisti do të përgjigjen për çdo pyetje që lidhen me interpretimin dhe zbatimin e neneve të Kodit të Punës dhe të tjera normative dhe të akteve ligjore (rekrutimin, shkarkimin, pushime, etj.). Penale dhe penale-procedurale e ligjore. Një nga më komplekse fushat e ligjit, kështu që këshilla për këto çështje është kryer më avokatët me përvojë. Përveç këshillimit, ata do të ndihmojë për të bërë deklarata të kërkesës në Mbikëqyrëse dhe gjykata e apelit.

Sigurimi dhe transporti ligji. Kohët e fundit është një nga më të kërkuar pas për konsultim fushat e ligjit. Avokatët me përvojë do të përgjigjen për çdo pyetje në lidhje me përdorimin e automjeteve, sigurimit dhe përgjegjësia për shkelje të neneve të caktuara të ligjit. Strehim të legjislacionit. Duke pasur parasysh këtë temë, të gjitha çështjet që lidhen me blerjes, shitjes, këmbimit, dhurimit të pasurive të patundshme, si dhe çdo çështje në lidhje me këtë