Të gjithë Avokatët në botë! Ligjore kafe me avokatët online.


NOTERI PUBLIK ONLINE KONSULTIM FALAS


NOTERI PUBLIK KONSULTIM ONLINE FALAS Noteri ligj rregullon bazat e legjislacionit mbi noterët Ky dokument përcakton rregullat për noteriale aktet dhe funksionet e noterëveIdentifikimin e transaksioneve dhe fakte, lëshimin e certifikatave, ruajtjen e dokumenteve është vetëm pjesë e punës së noterit, ndihmën e tij është e nevojshme nga qytetarët dhe personat juridikë, në situata të ndryshme. Në konsultim me noteriale internetit ose përmes telefonit klientit të bashkëveprimit dhe të ekspertëve të implementohet sa më shpejt të jetë e mundur Konsultimi i një noteri me telefon ose online në të gjithë vendin. Lira noteriale këshilla në faqen e internetit është për të ndihmuar në zgjidhjen e trashëgimisë çështje, këshilla e duhur ekzaminimin e dokumenteve, udhëzimet për konfirmimin e fakteve dhe të detyrave të tjera.