NOTERI PUBLIK ONLINE FALASNOTERI PUBLIK ONLINE FALAS

Një prej tyre është një kërkues

Një djema ëndërr që nga fëmijëria: thuaj, çfarë mund të jetë më interesante se sa për të hetuar një krim. Për fat të keq, në realitet, kërkuesi ka një kohë të vështirë. Ajo mund të mes të natës për të thirrur në vendin e ngjarjes për të shqyrtuar të vdekurin apo për të hetuar penale. Objektivi kryesor i hetues — karakterizimin e krimeve, zbulimit dhe dëshmimit të fajit të dyshuar.

Puna e noterit, në krahasim me të punës kërkues,»pa pluhur». Ky specialist i është dhëne shtetërore autoritetin për të çertifikuar do të palëve të ndryshme të marrëveshjeve. Që është, noteri është një lloj dëshmitar midis dy personave që hyjnë në kontratë ose në hartimin e një prokurë të posaçme. Firmën e tij dhe vulën konfirmon ligjshmërinë e kushteve të një dokumenti.

Një nga më të zakonshme specialitete të profesionistët ligjorë — ligjor.

Këta profesionistë të punojnë në organizatat komerciale

Ata i ndihmojnë kompanitë të operojnë në kuadër të legjislacionit aktual: të drejtën për të lidhur kontrata dhe për të nënshkruar dokumente të ndryshme