Një avokat të mirë duhet të jetë një e mirë gënjeshtar. Si avokat, çfarë mund të thoni në tuaj të mbrojtjesJu nuk duhet të jetë një avokat për të dini se fitues pa i mashtrimeve është më e vështirë dhe më pak e parashikueshme.

Por shtrirë është i gabuar dhe i shtrirë avokatët e di që kjo është e gabuar, por ata e justifikojnë shtrirë gjithsesi në dy bazat kryesore:»në skajet e justifikon mjetet»dhe»gjykatat nuk e kujdesit në lidhje me të vërtetën dhe të drejtën aq sa ata kujdesen për»zgjidhjen e konflikteve.»Kështu që, nëse skajet janë rruga e rezistencës, e gënjeshtrës që e bën fitues të shpejtë dhe të lehtë.

Nëse skajet janë»më të mëdha të fituar,»i shtrirë ndihmon që të fitojë më i madh

Nëse skajet janë të sigurimit të fitojë, të shtrirë ndihmon të siguruar fitoren. Nuk shprehet ndryshe: A) në përgjithësi gjyqtarët dhe juritë mund të jetë gënjyer lehtë B) të mirë-hartuar qëndron ose të japë rastin të madhe të rritur ose të bëjë rast pak dëm dhe C) dënimin, nëse dikush është zënë të shtrirë, është mjaft e rrallë dhe e lehtë të mjaftueshme për të bindur shumë juristë që të shtrirë është me vlerë të rrezikut. Ligjore është vazhdimisht konfuze të vërtetën dhe të drejtën, me»zgjidhjen e konflikteve»(për shkak të konflikteve ka avantazhin e duke kërkuar si drejtësia, pa të cilin kërkon përpjekje dhe sakrificë). Kur sistemi ligjor e sheh të vërtetën dhe të drejtën si një pengesë për të marrë zgjidhjen e konfliktit»punë»të bëhet, dhe po shtrihet me shpejtësi në proces (pa marrë parasysh nëse drejtësisë mbizotëron), pastaj formojnë mbi pasurinë shkon nga zëvendës të virtytit.

I shtrirë për të fituar një argument ligjor është indefensible

Në qoftë se ju të përcaktojë një»avokat të mirë», si ai që fiton argumentet e rasteve, ajo është ende e mundur (dhe vetëm të drejtën) për të fituar, pa i shtrirë për të bërë atë. Është e vështirë për të»fituar»pa mashtrimit, por pastaj mashtrues nuk janë me të vërtetë të fituesit