NDIHMOHET FALAS NGA NJË AVOKATE LIRË NDIHMËN E AVOKATIT

Disa ligj zyra japin këshilla vetëm të personave me aftësi të kufizuara, të tjera të këshillimit për të varfrit, dhe të tjerët janë të hapura për të gjithë. Përpiqet për të kuptuar.

Më apel grave

Një nga opsionet për të marrë ndihmë juridike falas të regjistroheni në faqen e internetit. Ajo ndërton të fortë, e cila, në bashkëpunim me Ministrinë e drejtësisë ofron shërbimet ligjore falas.

Për të ndihmuar nuk mund të gjithëve: shërbimi është dhënë për njerëz të cilëve mesatare të të ardhurave bruto është më poshtë 1773 euro në muaj. Megjithatë, kjo sasi është shumë e ngurtë, sepse edhe zyrtar të pagës mesatare në Estoni është shumë më pak.

Për të thirrur këtë metodë absolutisht i lirë nuk do të jetë e drejtë. Kushtet e ndihmës janë si më poshtë: një person i mbush në pyetësor në faqen e internetit dhe kushton pesë euro. Kjo procedurë bën të klientit. Pas dy ore konsultim ai i dhënë për të lira. Në qoftë se çështja është serioze dhe dy orë nuk është e mjaftueshme, për tre orë, konsumatori paguan 20 euro, qeveria kompenson 50%. Për vitin e dhjetë orë pa ulje – konsumatori paguan 40 euro për një orë.