NDIHMËN E NJË FAMILJE AVOKATNDIHMONI FAMILJEN AVOKAT

Shumica e tyre, arrijnë të zgjidhin procedura e ankesës me marrëveshje të palëve

Megjithatë, shpesh ka situata kur një mosmarrëveshje nuk mund të zgjidhen përmes negociatave dhe bashkëshortët ende të keni për të kërkuar ndihmën e një familjeje të avokatit për t’u marrë me divorci, ndarja e pronës, mirëmbajtjen detyrimet dhe çështje të tjera. Ligji për familje është një nga sektorët kryesorë të ligjit, i cili rregullon martesën dhe marrëdhëniet familjare.

Në bazë të akt ligjor i cili rregullon çështjet familjare është Kodi i Familjes

Ai është ligji kryesor mbi të cilin e ndryshme të të pandehurve dhe avokatëve në mbrojtjen e interesave të klientit.

Familja jurist apo avokat është e nevojshme kur ka të llojeve të mëposhtëm të të mosmarrëveshjet familjare:

me origjinë nga martesa dhe marrëdhëniet familjare e bashkëshortëve;

që rrjedhin nga marrëdhëniet juridike»bashkëshortët dhe fëmijët»;

të tjera mosmarrëveshjet familjare