NDIHMË JURIDIKE AKSIDENTNDIHMA JURIDIKE AKSIDENT ME MAKINË

Në ditët e sotme shpejtësi dhe të zgjeruara të trafikut në qytetet e mëdha dhe jashtë vendbanimeve në aspektin e cilësisë së dobët të sipërfaqen e rrugës, pothuajse çdo shofer të paktën një herë bëhet palë në aksident është faji i tyre apo me rastësi. Ndonjë aksident nuk është vetëm stresi dhe frika, por edhe një dëmtim të shëndetit shoferët dhe këmbësorët, të përkohshme humbja e kapacitetit të shoferit dhe të konsiderueshme materiale të dëmtimit të makinave.

Makinë dëmtimi çon në humbjen e mjeteve të transportit për punë dhe ruajtjen e familjes në makinën e pronarit.

Heqja e makinës licencës për shofer, kjo më të rënda dënimi për shkeljen e rregullave të trafikut

Për këtë arsye, në pothuajse çdo rast, aksidentet kanë nevojë për ndihmën e një avokati për automjetin aksident.

Një avokat kompetent do të jenë të përgatitur në aksident dhe zgjidhjen e problemit në favorin tuaj

Të konsultoheni me një avokat të kualifikuar për aksident me makinë, është e nevojshme pothuajse menjëherë pas incidentit, pavarësisht nëse kryesore të kryerësit apo të viktimës në aksident. I njohuri avokatët në aksident trafiku Bordit avokatët kanë përvojë të gjerë në këtë fushë të ligjit dhe do të jetë në gjendje për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje në lidhje me gjendjet e trafikut në favorin tuaj.

Një avokat kompetent aksident vendos të gjitha pyetjeve menjëherë, duke punuar ekskluzivisht në fushën ligjore

Menjëherë pas specialisti i klientit është studimi i raportit të përpiluar nga oficerët e policisë, ngre sigurimit të dokumentacionit dhe mbledh dokumentet e nevojshme