Të gjithë Avokatët në botë! Ligjore kafe me avokatët online.


Mbrojtjes Së Konsumatorit, Komitetit


Mbrojtjen e Konsumatorit Komisioni është në fuqi njësia e Departamentit të Mbrojtjes së Konsumatorit të Ekzekutivit Juan të Tajvan (ROC) i cili është përgjegjës për konsultim, diskutim dhe shqyrtim të rëndësishme të mbrojtjes së konsumatorit, politikat, ligjet dhe rregulloret, mekanizma dhe të zbatimit të rezultateve, si dhe të ndër-agjencia për koordinim në Tajvan. Më janar të vitit, ajo u ri-strukturuar me Ekzekutivin Juan për të bërë Mbrojtjen e Konsumatorit KomisionitE KPP përbërja është i përbërë nga një kryetar dhe të njëmbëdhjetë të nëntëmbëdhjetë komisionerëve me kushtet e vjet. Këto komisionerët janë të emëruar nga Ekzekutivi Juan dhe janë të emëruar nga Presidenti Zëvendës Presidenti Ekzekutiv Juan karrige e KPP, dhe komisionerëve të përfshijnë tetë zyrtarë të lartë nga agjencitë përkatëse qeveritare, tre përfaqësues të kombëtare për mbrojtjen e konsumatorëve të grupeve, dy presidentët e mbarëkombëtar të ndërmarrjeve, të dy studiuesit dhe tre specialistë. Komisioni takimi i mban çdo muaj, por Kryetari ka të drejtë të mblidhet për të paplanifikuar takime, kur është e nevojshme.