MBËSHTETJE LIGJOREMBËSHTETJE LIGJORE

Format

Me kohë të pjesshme (në distancë). Për secilën nga 12 seksione të keni për të parë video (nga 15 minuta në një orë), për të lexuar ndonjë libër Kapitulli dhe disa të tjera shtesë artikuj dhe të vendosë një ose më shumë teste. Kursi ka dy detyrueshëm detyra në formën e eseve, me një kryq të kontrolluar.

Kërkesat

E natyrisht nuk kërkon njohuri të veçanta dhe është projektuar posaçërisht për jo-avokatët: teknikëve, ekonomistët, ndërmarrësit dhe këdo që dëshiron për të filluar biznesin e tyre.