Të gjithë Avokatët në botë! Ligjore kafe me avokatët online.


MBËSHTETJE LIGJORE


MBËSHTETJE LIGJORE Ne do të shpjegojë se cilat ligje dhe rregullore të biznesit, në çfarë forme janë krijuar dhe se si ata punojnë (të bëjë marrëveshje, të punësojë punonjës, të paguajnë taksat)

Doze të vetme në dy pjesë: në njërën anë, ajo është konsideruar si standard juridik pyetje çdo sipërmarrës (jo domosdoshmërisht të Internetit); nga ana tjetër, ofron seksione të përkushtuar për inovacione (venture capital transaksionet e pronësisë intelektuale). Format Me kohë të pjesshme (në distancë) Për secilën nga seksione të keni për të parë video (nga minuta në një orë), për të lexuar ndonjë libër Kapitulli dhe disa të tjera shtesë artikuj dhe të vendosë një ose më shumë teste. Kursi ka dy detyrueshëm detyra në formën e eseve, me një kryq të kontrolluar Kërkesat E natyrisht nuk kërkon njohuri të veçanta dhe është projektuar posaçërisht për jo-avokatët: teknikëve, ekonomistët, ndërmarrësit dhe këdo që dëshiron për të filluar biznesin e tyre.