Të gjithë Avokatët në botë! Ligjore kafe me avokatët online.


Llojet e Taksave Ligjore


Lloji i tarifës marrëveshje që keni bërë me avokati juaj do të ketë një ndikim të rëndësishëm në mënyrën se si shumë ju do të paguani për shërbimet Nuk do të jetë faktorë të tjerë të tilla si avokati shpenzimet e regjisë (qira, shërbimeve, pajisje zyre, kompjutera, etj.) që mund të ndikojnë në tarifa e ngarkuar Me të gjitha llojet e tarifa marrëveshjet, ju duhet të pyesni se çfarë kostot dhe shpenzimet tjera që janë të përfshira në tarifëA tarifë përfshijnë avokatit lart dhe shpenzimet ose janë ata të akuzuar veç e veç? Si do shpenzimet për personelin, të tilla si sekretarë, të dërguarit e zotit, ose paralegals të jetë i ngarkuar? Në të paparashikuara tarifë marrëveshjet, të sigurt për të gjetur nëse avokati llogarit tarifë para ose pas shpenzimeve.