Lista e avokatëve jashtë venditKëto lista janë përgatitur nga ambasadat Britanike, të lartë komisionet dhe konsullatat jashtë vendit

E FCO nuk mund të pranojë asnjë përgjegjësi për ndonjë person ose kompani që, për çdo humbje financiare apo dëme që lindin nga përdorimi i këtij informacioni ose nga ndonjë dështim për të dhënë informacion

Qëllimi ynë është që të sigurojë Britanik shtetasit me informacione relevante për të ndihmuar ata të marrin vendime të informuara mirë, por listat tona nuk janë rekomandime dhe nuk duhet të trajtohen si të tilla