Liquidate tuaj kompani me përgjegjësi të kufizuaraKompania do të ndalet për të bërë biznes dhe për të punësuar njerëz

Kur ju liquidate një kompani, pasuritë e saj janë përdorur për të paguar borxhet e veta

Çdo të holla shkon për aksionarët. Ju do të duhet të vlefshmërisë mënyrë për të hyrë në kompaninë tuaj në llogarinë bankare. Në qoftë se paratë nuk ka qenë e përbashkët në mes të aksionarëve nga koha kur kompania është hequr nga regjistri, do të shkojë të shtetit