LIGJORKËSHILLA LIGJORE

Dhe kjo deklaratë është e vështirë të pajtohen. Për fat të keq, të gjithë ne, në çdo çast në një mënyrë ose në një tjetër mund të vijnë në kontakt me lëndën penale për të vepruar si të akuzuar, të dyshuar, dëshmitarëve apo viktimave

Ajo duhet të theksohet se sot gjithkush ka të drejtë për të dhënë ndihmë ligjore të kualifikuar e veprës penale avokat, pavarësisht nga statusi i tij në proçes penal.

Profesionistët, të cilët ofrojnë këto shërbime janë quajtur avokatët

Kjo nuk do të thotë se një person ka të drejtën jo vetëm për të siguruar cilësinë e përfaqësimit ligjor, dhe jo një shërbim falas.

Në ligj nuk janë një shumë e drejtime, respektivisht, dhe avokatët, të cilët vijnë në rrjetin e profileve të ndryshme. Sigurisht, pa përjashtim, avokatët janë në një speciale të lagjes dhe kanë më të lartë për arsimim ligjor.

Por vetëm një penal avokati ka njohuri të vlefshme dhe përvojë në fushën e jurisprudencës

Arsyeja për këtë është fakti se specialisti pothuajse çdo ditë kanë të bëjnë me të vërtetë në rrethanat që kërkojnë ndihmë ligjore të kualifikuar. Kjo absolutisht nuk mund të thuhet për mbrojtësit e zona të tjera, për shembull, një teknik veprimtaria e të cilëve është e lidhur me të drejtën familjare