Të gjithë Avokatët në botë! Ligjore kafe me avokatët online.


kundërvajtjeje administrative - Përkthim në rusisht - shembuj anglisht Kundërt Kontekst


Kodi i Kundërvajtje Administrative të themeluar një lloj i ri i ndëshkimi administrativ: dëbimin e të huajve për kryerjen e njëAi ishte vazhdimisht i shpjegoi autori që e shpërndarjes së materialeve të shtypura gjatë rrugës mars dhe kështu në shpërndarjen e informacionit nuk ishte përdorur si dëshmi në e saj. Me një larmie të tillë. në politikë kombëtare dhe ligjin e qeverisjes së paraburgimit dhe të dëbimit. ajo ishte e rëndësishme që të parregullta të migracionit.