kundërvajtjeje administrative — Përkthim në rusisht — shembuj anglisht Kundërt KontekstKodi i Kundërvajtje Administrative të themeluar një lloj i ri i ndëshkimi administrativ: dëbimin e të huajve për kryerjen e një, Ai ishte vazhdimisht i shpjegoi autori që e shpërndarjes së materialeve të shtypura gjatë rrugës mars dhe kështu në shpërndarjen e informacionit nuk ishte përdorur si dëshmi në e saj, Me një larmie të tillë, në politikë kombëtare dhe ligjin e qeverisjes së paraburgimit dhe të dëbimit, ajo ishte e rëndësishme që të parregullta të migracionit