Të gjithë Avokatët në botë! Ligjore kafe me avokatët online.


Kthim


para projekt financiarisht është i mbyllur

projekti i shpenzimeve shpenzime gjatë jetës së projektitduke përfshirë.

në mbyllje të projekteve dhe (b) të sigurojë që të gjitha projektet në operacionale mbylljen e statusit janë financiarisht të mbyllet brenda muajve të fundit rimbursim.