kompensim për dëmin anglisht Përkufizimi Dhe Shembuj LudwigLudwig nuk ka thjesht të sqaruar dyshimet e mia me gjuhën angleze në shkrim, ajo ndriçon shkrimin tim me mundësi të reja edhe Pse hollësitë e marrëveshjes nuk u lirua, ai insistoi Kovalenko nuk kishte qenë i paguar të gjitha paratë përveç sigurimit të New Jersey-së programit, i cili është duke u shikuar nga afër me shtetet e tjera, do të jetë e para sistematike përpjekje për të kërkuar kthimin dhe Kombeve të Bashkuara për të objekteve në rripi i Gazës gjatë tre javë Izraelite të sulmeve në territorin e dimrit të kaluar, tha Martin Nasiriya, zëdhënës për sekretarit të përgjithshëm