Të gjithë Avokatët në botë! Ligjore kafe me avokatët online.


KËSHILLIM LIGJOR FALAS PËR KREDITË


KËSHILLIM LIGJOR FALAS PËR KREDITË Shumë njerëz mësuan të tij borxhet në Banka, pyetjen e mëposhtme:"borxhi në kredi çfarë duhet të bëj.". Për të filluar është për të qetësuar dhe në mënyrë paqësore të zgjidhin me Bankën këtë problem Por, ju duhet të mbajnë në mend se në qoftë se nuk është e borxhit të kredisë, dënimet do të jenë të krijuara në baza ditore. Tradicionalisht, - është paguar Banka dënimi dhe dënimin e interesit e vonuar të borxhit Ajo duhet të theksohet se nëse formuar në Bankën e borxhit në kredisë në përputhje me marrëveshjen për hua të Bankës, në të njëjtën kohë mund të kërkojë që huamarrësi të paguajë ekzistues të borxhit. Dhe në fund të shlyerjes vetëm konsiderohen si shkelje të rënda të kushteve të kreditimit Mos harroni se në qoftë se, për shkak të vonuar të pagesave, Banka ju pyet për të shlyer kredinë, dhe kredimarrësi të mos kreditori do të adresuar në gjykatë me përkatëse kërkesën për të mbledhur. Nëse jeni në fillim të ndodhë në pagesa, ju nuk duhet të fshehin nga Banka dhe të mos u përgjigjen thirrjeve telefonike të menaxherëveZgjidhje e thjeshtë është që të kontaktoni Bankën dhe në mënyrë paqësore për të vendosur me konsulentët e problemit. Nëse ju mund të bindë Bankën që paaftësinë tuaj është vetëm problem i përkohshëm dhe së shpejti ju do të shlyer të gjitha borxhet, është e mundur për të marrë një amnesti nga pagesat e huave ose zvogëlim në shumën e pagesës për një periudhë të caktuar kohe. Në këtë rast, ka një probabilitet të lartë për të shmangur akruale e dënimeve dhe gjobave Në këtë rast, në qoftë se juaj kryesore të borxhit të kredisë nuk është shumë gjasa të mëdha për të shmangur gjobat dhe të shkojnë në gjykatë të bëhet më shumë. Banka mund të shkoni edhe në një takim dhe do të ofrojë një afat të shkurtër për ju që të jetë në gjendje për të përmirësuar gjendjen e tyre financiare.