KËSHILLIM LIGJOR FALAS, NGA TELEFONIKËSHILLIM LIGJOR FALAS, NGA TELEFONI

Konsultimi juridik, specialistët janë të mbahet në internet (nëpërmjet Skype, e-mail, përmes rrjeteve sociale, konsultimi formë në faqen tonë të internetit), me telefon ose në një takim personale në një të rehatshme të zyrës.

Të sigurojë rreziqet për pronarët e bizneseve për mbrojtjen e pronarëve të biznesit nga aspekte të fshehura të aktivitetit ekonomik, më të ulët taksat kjo është detyra jonë

Këshilla të diagnozës në pronësi të biznesit nga profesionistë të kualifikuar të drejtë do të Ju ndihmojë të zgjedh e të tatimeve, për të reduktuar ndryshme pagesat dhe kontributet në buxhetin e shtetit, të minimizuar rreziqet mbi të biznesit.

Do të ndihmojë për të shmangur humbjet financiare, përgjegjësi administrative dhe, në disa raste, edhe përgjegjësi penale.)

Individuale këshilla për pronarët e biznesit tonë të avokatëve në telefon do të Ju ndihmojë për të gjetur kompaninë tonë të besueshme asistent dhe këshilltar ligjor në ekonomike dhe çështjet ligjore.

Individuale ligjore të biznesit konsultimet mbahen në:

organizimin dhe udhëheqjen e biznesit,

regjistrimin dhe hapjen e biznesit,

ligjet tatimore,

këshillim mbi regjistrimin e kontratave

misione të huaja, etj