KËSHILLIM LIGJOR FALASLIGJORE KONSULTIM FALAS

Vendndodhja dhe orët e funksionimit të organizuar në bashkëpunimin në mes të Bashkimit evropian të avokatëve dhe Ministria e drejtësisë juridike falas në barnatore mund të shihet në faqen kryesore të Bashkimit evropian të avokatëve.

Vendndodhja dhe orët e funksionimit të lirë të konsultimit me zyrën e shërbimeve ligjore mund të gjenden në faqen e Byrosë së shërbimeve ligjore.

Të estonisë shoqërinë e të shurdhër ofron asistencë ligjore për personat me aftësi të kufizuara.

Të estonisë Bashkimit të personave me semundjet profesionale ofron asistencë ligjore për personat me aftësi të kufizuara.