KËSHILLIM FALAS NGA NJË NOTER NË TELEFONKONSULTIM FALAS E NOTERIT NGA TELEFONI

Noteri ofron këshillim ligjor falas lidhur aktet noteriale, është e nevojshme për të thirrur nga telefoni ose dërgoni informacion që Ju interesojnë, për e-mail adresën e noterit ose me Faks.

Gjithashtu, klienti ne zhvillimin e projekt-dokumentet, të përgatitur opinione ligjore, këshilla të ndryshme mbi çështjet ligjore. Për konsultime në projektet komplekse ne punojmë së bashku me zyrën ligjore të auditimit, konsultimit dhe vlerësimit të kompanive.

EFIKAS TË SHËRBIMIT

Noteri garanton vlefshmërinë dhe konfidencialitetin e të akteve noteriale

Noteri ofron një qasje individuale për çdo klient.

Noteri zyra e krijuar rehatshme kushtet për shtyrjen e konsumatorëve

Në noteri Ju gjithashtu mund të përdorni WI-FI.

NOTERI KURSEN KOHËN TUAJ

Duke telefonuar apo duke dërguar informacion në adresën e-mail, noteri para-përgatit të gjitha dokumentet e nevojshme dhe kështu maksimalisht kursen kohën Tuaj. Përveç kësaj, në rast se ekziston një nevojë për të kryer një noteriale të veprojë jashtë zyre noteriale, noteri do të kryejë për Ju