Të gjithë Avokatët në botë! Ligjore kafe me avokatët online.


KËSHILLËN CIVILE RAST


KËSHILLA TË LËNDËVE CIVILE Aktivitetet e avokatëve fillon të tretë, të katërt të kurseve Katër fusha kryesore: e drejta penale, ligjin e shtetit, shoqërisë civile dhe ndërkombëtare. Më të zakonshme profilin e një avokati - civile Ajo shërben për të avokatëve për gjykatat, noterët, avokatët, shërbimet ligjore të bizneseveNxënësit duke marrë ligjit të shtetit, do të jetë në gjendje në të ardhmen të punojnë në joqeveritare dhe organizatat publike. Penale të profilit të flet për veten: të edukuar të ardhmen e kërkuesit Vini re se zgjedhja e një profili nuk do të thotë që një i diplomuar Universitar nuk do të jetë në gjendje të bëjë në të ardhmen në fusha të tjera. Me siguri, arsimim ligjor në universitete të ndryshme është i ndryshëm Kështu, në shkollën e Lartë Ekonomi përgatit juristë me një paragjykim në sferën ekonomike, kështu që trajnimi i tyre përfshin një pjesë të madhe të bllokuar ekonomike dhe ligjore disiplina. Në MGIMO, theksi është në të drejtën ndërkombëtare, prandaj nxënësit studimin e historisë, të marrëdhënieve ndërkombëtare, marrëdhëniet ekonomike ndërkombëtare, të drejtën ndërkombëtare publike dhe e drejta private.