KËSHILLA TATIMORE ONLINE FALASKËSHILLA TATIMORE ONLINE FALAS

Ata gjithashtu rregullojnë zbatimin e kontrollit shtetëror në këtë sferë

Organet e FSHN në mënyrë periodike të audituara për pajtueshmëri me mënyrën e pagesës së tarifave dhe saktësinë e dokumentacionit. Më shpesh, individët nuk ekzistojnë, dokumentet e kërkuara nuk janë dhënë në kohë raportimin, NACE kodet nuk korrespondojnë me aktivitetet aktuale, etj.

Tatimore inspektori mund të vendosë sanksione për secilën nga këto çrregullime

Për të ndihmuar në këtë situatë, të aftë për avokat të taksave, mund të këshillojë se si për të shmangur ndëshkimet. Këshilla ligjore në çështjet e taksave këshilla Tatimore në portalin tonë është në dispozicion në internet dhe në telefon. Ndërsa ndihma juridike falas është në dispozicion për banorët në të gjithë vendin, ekspertët do të ju tregojnë se si të sillen në kontrolli i paparalajmëruar, do të ndihmojë për të plotësuar në Deklaratë, për të nxjerrë një zbritje të taksave dhe të këshillojë për çështje të tjera