KËSHILLA NGA NJË AVOKATKËSHILLA NGA NJË AVOKAT

Këshilla ligjore avokat mund të jetë me gojë ose me shkrim

Konsultimi i avokatit përfshin ndihmë ligjore dhe konsulencë për çështjet ligjore të qytetarëve dhe personave juridik. Në jetën e përditshme kushte, një avokat është një avokat profesionist në zgjidhjen e problemeve të pasur implikime ligjore.

Konsultimi i avokatit, koncepti është shumë i gjërë dhe mund të ndikojë në të gjitha aspektet e jetës

Pra, avokati mund të ofrojnë këshilla juridike në të drejtën familjare, prona e ndarjes, ose të konsultohet me një avokat në procedurat e arbitrazhit.

Këshilla ligjore Kapitalit ofron qytetarëve dhe personave juridik për të marrë ndihmë profesionale juridike, avokati asistencë ose ndihmë nga një avokat. Avokatët Këshilla Ligjore do të përgjigjem të gjitha pyetjeve Tuaja, të le ju e dini skenarët e mundshëm dhe, nëse është e nevojshme, të japë me shkrim këshillat e prokurorit ose të lëshojë një mendimit juridik